Vastgesteld: 15 november 2013

Inleiding

Veel van de principes betreffende de behandeling van epilepsie zijn voor mannen en vrouwen identiek. Maar sommige aspecten zijn specifiek voor de behandeling van vrouwen met epilepsie. Zo is er, ondanks het feit dat de meeste vrouwen met epilepsie gewoon zwanger worden en gezonde kinderen krijgen, een aantal risicofactoren rondom zwangerschap en epilepsie die de aandacht vragen. Er moet rekening gehouden worden met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind ten gevolge van het gebruik van anti-epileptica tijdens de zwangerschap. Preconceptionele advisering ten aanzien van optimale therapie is daarom belangrijk. Ook kan er tijdens de zwangerschap een belangrijke verandering optreden in de aanvalsfrequentie en kunnen de hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap een belangrijke invloed hebben op sommige bloedspiegels. Daarnaast zal ook advies gegeven moeten worden over het beleid post-partum, zoals bijvoorbeeld over het al of niet geven van borstvoeding.

Een ander aandachtspunt betreft de mogelijke interacties in twee richtingen bij het combineren van anti-epileptica met hormonale anticonceptie. Juist voor vrouwen met epilepsie kan het falen van anticonceptie klinisch nogal wat consequenties hebben gezien het potentieel teratogene effect van de medicatie. En omgekeerd kan het opnieuw optreden van aanvallen bij vrouwen die voorheen aanvalsvrij waren enorme consequenties hebben (denk aan rijbewijs, maar ook psychosociaal).

De uitgangsvragen die in deze module beantwoord worden zijn: