Vastgesteld: 08 juni 2017

Uitgangsvraag

Is het verrichten van aanvullend onderzoek na de acute fase geïndiceerd bij kinderen met recidiverende koortsconvulsies?


Aanbevelingen

Verricht niet routinematig aanvullend onderzoek na de acute fase bij kinderen met recidiverende koortsconvulsies.