Vastgesteld: 09 juli 2015

Uitgangsvraag

Is preventieve medicatie (antipyretica of anti-epileptica, intermitterend dan wel continue) geïndiceerd bij kinderen met (recidiverende) koortsconvulsies?


Aanbevelingen

Behandel kinderen met koortsconvulsies niet preventief met anti-epileptica (intermitterend dan wel continue).

Adviseer geen antipyretica met het doel om een koortsconvulsie te voorkomen.  

Besteed aandacht aan de ouders; zij zijn meestal erg geschrokken van de koortsconvulsie. Leg uit dat koortsconvulsies in principe goedaardig zijn. Geef eventueel een folder mee.

Overweeg om medicatie ter coupering van een aanval aan ouders mee te geven. Geef daarbij eerst uitleg over het gebruik.