Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Wat zijn alternatieve behandelingen bij kinderen met een Panayiotopoulos syndroom als het eerste medicament geen of onvoldoende effect heeft?


Aanbeveling

Overweeg een anti-epilepticum ongewijzigd te continueren bij een eventuele recidiefaanval bij kinderen met een Panayiotopoulos syndroom, omdat enkele recidiefaanvallen, ondanks adequate medicatie, kunnen passen bij het syndroom.