Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Wat is de eerste keus medicamenteuze behandeling bij kinderen met een Panayiotopoulus syndroom?


Aanbeveling

Overweeg carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine of valproaat indien voor medicamenteuze behandeling van een kind met een Panayiotopoulos syndroom wordt gekozen.