Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Is medicamenteuze behandeling bij kinderen met een Panayiotopoulos syndroom geïndiceerd?


Aanbeveling

Overweeg kinderen met een Panayiotopoulos syndroom geen anti-epileptica te geven na één of enkele aanvallen, vanwege de lage frequentie van recidiefaanvallen. Overweeg behandeling van kinderen met een Panayiotopoulos syndroom bij frequente aanvallen.