Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn alternatieve medicamenteuze behandelingen als het eerste medicament geen of onvoldoende effect heeft?


Aanbeveling

Overweeg om carbamazepine, clobazam, gabapentine, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, topiramaat of valproaat toe te voegen aan de bestaande medicatie bij kinderen met een Rolandische epilepsie bij wie de aanvallen voortduren ondanks adequate behandeling met een anti-epilepticum.

Verwijs naar een kinderneuroloog of epilepsiecentrum als de klinische verschijnselen en/of aanvallen bij kinderen met een Rolandische epilepsie veranderen.