Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat is de eerste keus medicamenteuze behandeling bij Rolandische epilepsie?


Aanbeveling

Overweeg carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam, oxcabazepine of valproaat indien voor medicamenteuze behandeling van een kind met Rolandische epilepsie wordt gekozen. Start geen carbamazepine als er sprake is van negatieve myoclonieën.

Gebruik geen topiramaat voor de behandeling van kinderen met een Rolandische epilepsie gezien de mogelijke negatieve cognitieve effecten van dit medicament bij kinderen met een Rolandische epilepsie.