Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Is medicamenteuze behandeling bij kinderen met een Rolandische epilepsie geïndiceerd?


Aanbeveling

Overweeg behandeling van kinderen met een voorbijgaande Rolandische epilepsie in het geval van frequente focale aanvallen, focale aanvallen overdag, en/of frequent optreden van bilaterale tonisch-clonische aanvallen.

Wees terughoudend met het behandelen van kinderen met voorbijgaande Rolandische epilepsie; schrijf anti-epileptica niet voor met als doel cognitieve problemen te verbeteren, de kans op een status epilepticus of Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) te verlagen, het beloop van het syndroom te beïnvloeden of de angst van ouders te verminderen.