Vastgesteld: 11 juni 2018

Inleiding

Wanneer mensen met epilepsie onvoldoende reageren op behandeling met anti-epileptica en/of deze behandeling onacceptabele bijwerkingen veroorzaakt kan een niet-medicamenteuze behandeling overwogen worden. Neurostimulatie behoort tot het arsenaal van niet-medicamenteuze behandelingen tegen epilepsie. Momenteel bestaan er twee vormen van neurostimulatie te weten nervus vagus stimulatie en diepe hersen stimulatie.

De uitgangsvragen die in deze module worden beantwoord zijn: