Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Wat zijn indicaties voor het monitoren van serumspiegels van anti-epileptica?


Inleiding


Lees meer

Redenen om de serumspiegels van anti-epileptica te bepalen zijn onder andere het beoordelen van de therapietrouw, het bijsturen van de dosering bij het aanhouden van aanvallen of bij het optreden van bijwerkingen. Vooral bij combinatietherapie kan het bepalen van de serumspiegel, ook wel therapeutic drug monitoring (TDM) genoemd, bijdragen aan klinische beslissingen. De vraag is of het bepalen van serumspiegels een gunstig effect heeft op het voorkómen van aanvallen of bijwerkingen.

Aanbevelingen

Voer geen routinematige bepaling van de serumspiegels van anti-epileptica uit.

Overweeg het bepalen van serumspiegels van anti-epileptica in de volgende individuele gevallen bij patiënten met epilepsie:

  • wanneer epilepsie moeilijk onder controle te krijgen is;
  • bij twijfel aan de compliance;
  • bij het vermoeden van bijwerkingen of geneesmiddelinteracties, m.n. bij polyfarmacie;
  • bij niet-lineaire kinetiek (fenytoïne);
  • bij relevante comorbiditeit en comedicatie.

Voor het bepalen van de serumspiegels anti-epileptica bij zwangerschap, zie > Zwangerschap en hormonen