Vastgesteld: 17 juni 2020

Algemeen

Onderstaande overzicht bevat de wijzigingen die aangebracht zijn in modules van de vastgestelde richtlijn ‘Epilepsie’ ten opzichte van de vorige versies uit 2013, 2015, 2016-2017 en 2017-2018 en de wijzigingen op basis van de nieuwe literatuur verschenen in 2018. 

 

Richtlijn

Wijziging

4

Neuropsychologisch onderzoek

Richtlijn volledig herschreven.

9

Anti epileptica

Richtlijn herschreven.
De anti epileptica is geordend op alfabetische volgorde.


De inleiding van Algemene anti epileptica is aangepast. Hieraan is  Inname Anti epileptica bij operatieve behandeling of slikproblemen toegevoegd.
Aan de overwegingen van de module Generiek of specialite zijn twee artikelen van toegevoegd: Holtkamp (2018) en Trimboli (2018)

10

Status kinderen

 

Couperen buiten het ziekenhuis

Toegevoegd samenvatting van de literatuur:

McTague (2018)

 

Couperen op de SEH

Aan de overweging is toegevoegd:

De noodzaak tot snel starten met behandeling wordt nog verder onderbouwd door resultaten uit een observationele studie van Gainza-Lein et al (Gainza-Lein et al., 2018).

 

Status volwassenen

 

Initiële behandeling

In 2018 verscheen een RCT van Amiri-Nikpour (2018). Dit is toegevoegd aan de overwegingen.

 

Refractaire status

Kleine tekstuele wijzingen 

11

Bewaking bij anti-epileptica gebruik

Aan de overwegingen is het artikel van Fernandez (2018)  toegevoegd.

13

Neuromodulatie

 

Nervus vagus stimulatie

Aan de overwegingen is het artikel van Chrastina, (2018)toegevoegd.

 

Diepe hersen stimulatie

Toegevoegd aan de samenvatting van de literatuur:  Herrman (2018)

14

Ketogeen dieet

Aan samenvatting van de literatuur is toegevoegd:

 

Martin-McGill (2018); Kverneland et al., 2018; Sharma et al., 2016

15

Epilepsiesyndromen kinderen

 

Juveniele myoclonus epilepsie

Stevelink et al. (Stevelink et al., 2018) hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de prevalentie en risicofactoren van refractaire juveniele myoclonus epilepsie. Dit is toegevoegd aan de samenvatting van de literatuur

16

Ouderen

 

Diagnostiek

Alleen een tekstuele wijziging

 

Behandeling

Toegevoegd aan samenvatting van de literatuur:

Vu (2018); Wehrhahn (2015)

17

Verstandelijke beperking

 

 

Diagnostiek

Artikelen van van Ool (2018 en 2019) zijn aan de overwegingen  toegevoegd:

 

18

Zwangerschap

 

Anti-epileptica en zwangerschap

Aan de overwegingen zijn toegevoegd:

Veroniki (2017); Pariente( 2017); Tomson (2018); Thangaratinam (2018); Andrade ( 2018); Barton (2018) Cohen et al. (2017);Koc (2018);Reimers 2018) Vajda (2018)

19

Beroerte

Samenvatting van de literatuur

Consoli (2007) en Giland (2007)

 

Welk anti epilepticum

Tekstuele wijzigingen

20

Oncologie

 

Profylactische behandeling

Samenvatting van de literatuur:

Wu (2013); Valiyaveetti ( 2018), Lu (2018)

21

PNEA

Artikel van Barros (2018) is toegevoegd aan de Samenvatting van de literatuur.

23

Organisatie van zorg

Aan de overwegingen is de studie (Celine et al.,2018) toegevoegd

24

Aanvalsdetectie

Aanbevelingen zijn aangepast. Mogelijkheden voor gebruik van aanvalsdetectie worden kort benoemd 

Aan samenvatting van de literatuur zijn de volgende artikelen toegevoegd:

·Benickzy (2018b); Meritam (2018); Halford (2017); Van Westrhenen (2018);  Boon (2015);  Fulton (2012);  Narechania (2013) en Arends (2018)

Aan de overwegingen is toegevoegd:

Arends (2018); Westrhenen (2018); Behbahani (2016)

26

Cannabidiol

Nieuwe richtlijn toegevoegd