Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Wanneer moet een patiënt verwezen worden naar de gespecialiseerde epilepsiezorg?


Inleiding


Lees meer

Bij ongeveer 30 tot 40% van de patiënten met veronderstelde epilepsie is sprake van persisterende aanvallen, onduidelijkheid over de diagnose, of andere bijkomende problemen (Brown et al., 1998; Brown & Lee, 1998).

Bij 20 tot 30% van de patiënten met epilepsie blijkt de epilepsie moeilijk instelbaar te zijn (Kwan & Brodie, 2000). Bij al deze patiënten moet men zich afvragen of de diagnose epilepsie klopt, of de classificatie van de epileptische aanvallen of het epilepsiesyndroom juist is, of de patiënt optimaal medicamenteus behandeld is geweest en of hij of zij in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie.

Aanbevelingen

Verwijs de patiënt door naar de gespecialiseerde epilepsiezorg indien binnen twee jaar na het debuut van de epilepsie en/of falen van twee anti-epileptica geen sprake is van aanvalsvrijheid.

Adviseer de patiënt naar de gespecialiseerde epilepsiezorg te gaan indien de patiënt een diagnostische, therapeutische, begeleidings-, en of behandelvraag op één of meer van de volgende gebieden heeft:

  • Aanvullende diagnostiek bij twijfel aan de diagnose epilepsie.
  • Specifieke diagnostiek zoals video- / EEG-monitoring of gecombineerd neuropsychologisch EEG-onderzoek.
  • Screening epilepsiechirurgie (inclusief nervus vagus stimulatie (NVS) en diepe hersen stimulatie (DBS)) of ketogeen dieet.
  • Advisering of, indien gewenst, overname van behandeling bij therapieresistente epilepsie.
  • Gebruik van experimentele of nog niet geregistreerde behandelvormen.
  • Bijkomende problemen zoals psychische stoornissen, leer- en/of gedragsproblematiek, sociale problematiek.
  • Effect van aanvallen op cognitief functioneren.
  • Psychologische begeleiding bij verwerking of omgangsproblematiek.
  • Psychologische problematiek of arbeidsvraagstukken.

Overweeg de patiënt door te verwijzen naar de gespecialiseerde epilepsiezorg indien de epilepsie debuteert in de eerste levensjaren. Neem daarbij de impact van de epilepsie op de ontwikkeling en het gedrag en de complexe psychosociale factoren mee in de overweging.

Maak bij de verwijzing naar gespecialiseerde epilepsiezorg ook afspraken over de terugverwijzing.