Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Welke aanbevelingen zijn er ten aanzien van het geven van borstvoeding door vrouwen met epilepsie en anti-epilepticagebruik?


Inleiding


Lees meer

Anti-epileptica kunnen in meer of mindere mate in de borstvoeding terecht komen. De vraag is of borstvoeding bij vrouwen met epilepsie en anti-epilepticagebruik kan worden aanbevolen of moet worden afgeraden.

Aanbevelingen

Bespreek met een (aanstaande) moeder en haar partner dat:

  • er zeer weinig gedegen onderzoek is verricht naar directe effecten van anti-epileptica in de borstvoeding op de pasgeborene;
  • tot op heden geen ernstige negatieve effecten zijn aangetoond;
  • effecten op lange termijn onvoldoende zijn onderzocht;
  • het geven van borstvoeding gezondheidsvoordelen heeft voor moeder en kind op zowel de korte als de langere termijn.

Let bij een baby die borstvoeding krijgt en waarvan de moeder anti-epileptica gebruikt goed op het eventueel optreden van bijwerkingen.