Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Welke anti-epileptica geven interactie met hormonale anticonceptie?


Inleiding


Lees meer

Het gelijktijdig gebruik van anti-epileptica en hormonale anticonceptie kan interacties geven. De vraag is welke combinaties kunnen leiden tot een verhoogd risico op zwangerschap, of een veranderde serumspiegel van het anti-epilepticum. 

Aanbevelingen

Bespreek de mogelijkheid van interacties tussen anti-epileptica en orale anticonceptie met vrouwen in de vruchtbare leeftijd en (de verzorgers van) jonge meisjes. Weeg daarbij de voor- en nadelen van behandeling met deze combinatie af en overweeg andere methodes van anticonceptie, bijvoorbeeld het progestageen (levenorgestrel) bevattend spiraaltje (IUD) (Mirena®).

Voor een goede anticonceptie bij gebruik van een P450-enzyminducerend anti-epilepticum verdient het gebruik van een levonorgestrelbevatttend spiraaltje of een koperhoudend spiraaltje de voorkeur. Indien toch gekozen wordt voor een oraal anticonceptivum, adviseer dan een gecombineerd oraal anticonceptivum met een hogere dosering progestageen (bijvoorbeeld twee tabletten ethinylestradiol 30 µg/levenorgestrel 150 µg per dag). Voor optimale betrouwbaarheid bij deze combinatie kan het continu gebruik van 'de pil' overwogen worden, bij voorkeur in combinatie met een barrièremethode.  

Ontraad het gebruik van de vaginale ring (Nuvaring®) en de pilpleister (Evra®) in combinatie met de P450-enzyminducerende anti-epileptica.

Ontraad het gebruik van uitsluitend progestageen bevattende orale anticonceptie bij vrouwen en meisjes die P450-enzyminducerende anti-epileptica gebruiken.

Ontraad het gebruik van de progestageen bevattende implantatiestift voor onderhuidse toediening (Implanon) bij vrouwen en meisjes die P450-enzyminducerende anti-epileptica gebruiken.

De methode met de morning-afterspiraal heeft bij vrouwen met epilepsie en P450-enzyminducerende anti-epileptica de voorkeur boven het gebruik van de morning-after pil.

Houd bij het starten of staken van orale anticonceptie rekening met een wijziging in de serumspiegel lamotrigine. 

Ontraad de combinatie van een progestageen bevattend oraal anticonceptivum met een dosering van 12 mg perampanel.