Vastgesteld: 06 december 2017

Wijzigingen t.o.v. 2016-2017

Onderstaande overzicht bevat de wijzigingen die aangebracht zijn in modules van de vastgestelde richtlijn ‘Epilepsie’ ten opzichte van de vorige versies uit 2013, 2015 en 2016-2017. Dit heeft geresulteerd in de huidige geactualiseerde en geautoriseerde Richtlijn ‘Epilepsie’ (vastgesteld 11 juni 2018).

In roze staan de modules die ter commentaar en autorisatie zijn voorgelegd.

Wijzigingentabel 

Module

Wijziging(en)

Classificatie

 • Module is geheel vernieuwd door de nieuwe ILAE-classificatie 2017

Beeldvormend onderzoek

 • Aanpassingen vanwege nieuwe Classificatie in Aanbeveling en Overwegingen

Anti-epileptica -> welk anti-epilepticum/focale aanvallen met een focaal begin

 

 • Naam submodule en uitgangsvraag aangepast aan de nieuwe Classificatie. Ook wijziging in Aanbevelingen: toevoeging carbamazepine en brivaracetam
 • In Samenvatting van de literatuur en de Conclusies toegevoegd: Hong (2016), French (2016), Moseley (2016), Ben-Menachem (2016), Lagae (2016), Glauser (2016), Klein (2015). Ook evidence tabellen
 • In de overwegingen carbamazepine en brivaracetam toegevoegd

Anti-epileptica -> welk anti-epilepticum -> gegeneraliseerde aanvallen met een gegeneraliseerd begin

 • Naam submodule en uitgangsvraag aangepast aan de nieuwe Classificatie. 
  Ook wijziging in Aanbevelingen vanwege waarschuwing valproaat.
 • In Samenvatting van de literatuur en de Conclusies Giri (2016) toegevoegd. Ook evidence tabel
 • In Overwegingen zin toegevoegd over valproaat en contra-indicatie bij vrouwen in vruchtbare leeftijd.

Anti-epileptica-> generiek of specialité

 • Wijziging in de Aanbevelingen  over substitutie
 • In de Samenvatting van de literatuur Kesselheim (2016) toegevoegd. Ook evidence tabel

Status Epilepticus bij kinderen/couperen buiten het ziekenhuis

 • In de Samenvatting van de literatuur en de conclusies toegevoegd: Jain (2016), Zhao (2016) en Haut (2016)
 • In de Overwegingen Haut (2016) toegevoegd

Status Epilepticus bij kinderen/couperen op spoedeisende hulp

 • In de Samenvatting van de literatuur en overwegingen toegevoegd: Zhao (2016) en Glauser (2016). Ook evidencetabel Zhao.
 • In de Overwegingen Glauser (2016) toegevoegd

Status Epilepticus bij volwassenen/initiële behandeling

 • In de samenvatting van de literatuur toegevoegd: Brigo (2016a), Brigo (2016b), Navarro (2016) en Wu (2016). Ook evidence tabellen.

Bewaking bij anti-epileptica/ screenen osteoporose

 • In de Aanbevelingen de medicatie op alfabetische volgorde geplaatst.
 • In de Samenvatting van de literatuur Albagdadi (2016) toegevoegd. Ook als Evidence tabel toegevoegd.

Epilepsiechirurgie

 • Aanpassing in de Aanbevelingen en de Overwegingen vanwege nieuwe Classificatie
 • Toevoeging in de Overwegingen van kosteneffectiviteitsstudie van Picot (2016), ook evidence tabel

Nervus vagus stimulatie -> Neurostimulatie

 • De naam van de module is veranderd. Er zijn nu twee submodules, de al bestaande ‘Nervus vagus stimulatie’ en de nieuwe ‘Diepe hersen stimulatie’

Neurostimulatie/nervus vagus stimulatie

 • In de tab ‘Overwegingen’ een zin bij MRI-onderzoek weggehaald.
 • Teksten aangepast aan nieuwe Classificatie

Neurostimulatie/diepe hersen stimulatie

 • Geheel nieuwe module. Twee evidencetabellen.

 

Ketogeen dieet

 • In Samenvatting literatuur artikelen toegevoegd van El-Rashidy (2013), Kim (2016), Lambrechts (2017), Martin (2016), Raju (2011). Zie ook evidencetabellen in de tab Bijlagen

Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica/ Benigne Rolandische epilepsie/ behandeling geïndiceerd?

 • In de hele module Benigne weggehaald.
 • In de Aanbevelingen en de rest van de module aanpassingen n.a.v. nieuwe Classificatie.
 • In de Overwegingen toegevoegd Tacke (2016)

Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica/ Juveniele Myoclonus epilepsie/eerste keus medicatie

 • In de Aanbevelingen is onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes

Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica/ Juveniele Myoclonus epilepsie/tweede keus medicatie

 • In de Aanbevelingen is onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes

 

Oudere patiënt/behandeling

 • In de overwegingen aanpassing vanwege nieuwe Classificatie

Verstandelijke beperking/Inleiding

 • In de Inleiding toegevoegd artikelen van Geerlings (2016), Landelijke Werkgroep Transitie (2013) en van Ool (2016)

Verstandelijke beperking/Diagnostiek

 • In de Aanbeveling toegevoegd: bij transitie gespecialiseerde epilepsiezorg overwegen

Zwangerschap en hormonen/anti-epileptica en hormonale anticonceptie

 • In Aanbevelingen een toevoeging over perampanel
 • In de Overwegingen artikelen van Davies (2016) en Rohracher (2016) toegevoegd

Zwangerschap en hormonen/anti-epileptica en zwangerschap

 • In de Overwegingen artikel Weston (2016) toegevoegd

Zwangerschap en hormonen/anti-epileptica en borstvoeding

 • In Aanbevelingen woordje ‘gedegen’ bij onderzoek toegevoegd
 • Bij Samenvatting literatuur, tekst toegevoegd n.a.v. diverse auteurs
 • In de Overwegingen artikel van der Meer (2015) toegevoegd

Oncologie/welk anti-epilepticum

 • In de Inleiding en de Overwegingen artikelen toegevoegd van: Englot (2016), Happod (2016), Knudsen-Baase (2016),  Redjal (2016)

Psychogene niet-epileptische aanvallen

 • In de Overwegingen artikel Carlson toegevoegd

Begeleiding

 • Paar tekstuele wijzigingen in de Overwegingen

Organisatie van zorg/ welke functies?

 • Toevoeging in de Aanbevelingen over kennistransfer
 • In de overwegingen toegevoegd rapport EVN/ZIE naar waarden ondersteuning mme

Organisatie van zorg/wanneer verwijzen?

 • In Aanbevelingen bij DBS toegevoegd bij screening.
 • In de Overwegingen toegevoegd rapport EVN/ZIE naar waarden ondersteuning mme