Patiëntenversie

Deze patiëntenversie is geschreven voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van een kind met epilepsie en verzorgers. De patiëntenversie is gebaseerd op de richtlijn ‘Epilepsie’ uit 2018 die op 18 april 2019 is vastgesteld. 

De samenstelling en inhoud van deze uitgave is afgestemd met de werkgroep richtlijn ‘Epilepsie’. De conceptteksten werden ook becommentarieerd door leden van de werkgroep patiëntenversie richtlijn epilepsie en een klankbordgroep bestaande uit (ervaringsdeskundige) mensen met epilepsie en ouders van kinderen met epilepsie.

De patiëntenversie van de richtlijn ‘Epilepsie’ is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, in samenwerking met het Epilepsiefonds, de Epilepsie Vereniging Nederland en het Nationaal Epilepsie Register.