Vastgesteld: 17 juni 2020

Consortium

De volgende verenigingen en organisaties hebben medewerking verleend aan de totstandkoming van de richtlijn (in alfabetische volgorde):

 • Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
 • Epilepsiefonds
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie neuropsychologie (NIP)
 • Nederlandse Liga tegen Epilepsie
 • Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

De richtlijn is geautoriseerd door* (in alfabetische volgorde):

* De NVN heeft alle modules geautoriseerd en een aantal beroepsverenigingen slechts 1 of meerdere modules. Indien dat het geval is dan staat bij de betreffende beroepsvereniging welke module(s) zij specifiek hebben geautoriseerd.

 • Epilepsie Vereniging Nederland (EVN): ‘Begeleiding’, ‘Organisatie van zorg’ en de ‘Patiëntenversie’.
 • Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG): 'Verstandelijke beperking'.
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA): 'Status Epilepticus'.
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): ‘Status Epilepticus’ en ‘Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica’.
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN): ‘Status Epilepticus’ en ‘Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica’.
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN): alle modules.
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG): ‘Zwangerschap en hormonen’.
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR): ‘Elektrofysiologisch onderzoek’.
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN): 'Genetisch onderzoek'.