Vastgesteld: 18 april 2019

Werkgroep

 Werkgroepleden

 • Prof. dr. H.J.M. Majoie (voorzitter), neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/ Maastricht UMC+, Heeze en Maastricht
 • Prof. dr. A.P. Aldenkamp, psycholoog, Kempenhaeghe Heeze en Maastricht UMC+ (deelname beëindigd per oktober 2018)
 • P.B. Augustijn, kinderneuroloog, SEIN, Heemstede
 • Dr. C.A. van Donselaar, neuroloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Dr. G.J. de Haan, neuroloog, SEIN, Heemstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • Prof. dr. P.A.M. Hofman, neuroradioloog, Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe Heeze
 • Dr. R.H.C. Lazeron, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ Heeze
 • Dr. F. Leijten, neuroloog, UMC Utrecht
 • Dr. P. Klarenbeek, neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen 
 • Em. prof. dr. D. Lindhout, klinisch geneticus, kinderarts niet praktiserend, UMC Utrecht en SEIN Heemstede
 • Dr. W. van der Meij, neuroloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag 
 • Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ 
 • Dr. B. Panis, kinderneuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen 
 • Dr. V. Roelfsema, kinderarts-kinderneuroloog, Martiniziekenhuis, Groningen 
 • J. H. van Tuijl, neuroloog, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 • M.J.B.M. Veendrick, AVG arts, Kempenhaeghe Woonzorg, Heeze
 • Dr. P. van Vliet, neuroloog/intensivist, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Dr. I. Wegner, neuroloog, SEIN Zwolle en Leeuwarden

Deze richtlijn is onderdeel van de verdiepingsstage richtlijnontwikkeling van de NVN. Aan de actualisatie en uitbreiding van deze richtlijn verlenen/verleenden de volgende assistenten in opleiding (aios) hun medewerking:

 • M.A.A.M. de Bruijn, aio neurologie Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tlburg
 • N.M. van der Kolk, aio neurologie RadboudMC, Nijmegen (deelname beëindigd per april 2019)
 • A. Uiterwijk, aio neurologie Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
 • J. van de Wardt, aio neurologie Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen (deelname beëindigd per april 2019)

Verklaring omtrent mogelijke belangenverstrengeling met betrekking tot de richtlijn ‘Epilepsie’

Met ondersteuning van:

 • A. Buenen, web-ontwikkelaar, Buenen en Teuwen ICT-oplossingen, Heeze
 • S. van Dijk, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht (deelname per april 2019)
 • I. Gijselhart, bibliothecaresse, Kempenhaeghe Heeze
 • D.M.A.L. Jenniskens, voorlichter, Epilepsiefonds Houten
 • E.E.M. Kolsteren, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht (deelname beëindigd per oktober 2018)
 • Dr. G.A.P.G. van Mastrigt, HTA onderzoeker/epidemioloog B, Universiteit  Maastricht 
 • Dr. M.A. Pols, arts/epidemioloog, beleidsmedewerker Kwaliteit NVN, senior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht
 • Dr. B.F.M. Wijnen, HTA onderzoeker, Universiteit Maastricht & Kempenhaeghe Heeze