Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

Op deze website treft u de richtlijn ‘Epilepsie’ aan. Deze richtlijn is webbased en is daarmee een online document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij de diagnostiek en behandeling van epilepsie. Er is voor gekozen om geen papieren of pdf-versie van de richtlijn te maken. Op de website treft u de meest actuele geautoriseerde richtlijntekst aan.

Als u, als gebruiker van de richtlijn, een belangrijk onderwerp mist, kunt u een suggestie voor een nieuwe uitgangsvraag (met motivatie) aanleveren bij de werkgroep. De werkgroep zal jaarlijks de ontvangen suggesties bespreken en besluiten welke vragen opgenomen worden in de richtlijn.

Deze richtlijn is geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Epilepsievereniging Nederland (EVN).

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. H.J.M. Majoie, voorzitter werkgroep richtlijn 'Epilepsie’