Neurologie.nl
Naam
(Beroeps)vereniging
E-mail
Voor welk onderwerp zou u graag een module in de richtlijn epilepsie willen?
Hoe ziet de huidige praktijk rondom dit onderwerp er volgens u uit?
Welke vraag/vragen betreffende dit onderwerp zouden er volgens u beantwoord moeten worden?
Waarom acht u deze vraag/vragen belangrijk (graag toelichten)?
Denkt u dat een systematisch literatuuronderzoek kan bijdragen aan het beantwoorden van uw vraag/vragen (graag toelichten)?
Indien ja, kunt u een voorbeeld noemen van een relevante referentie?
Heeft u nog aanvullende opmerkingen?