Zoekstrategie


Lees meer

Als uitgangspunt werd de Cochrane review van Maguire genomen (Maguire et al., 2016). Hierna werd verder gezocht vanaf het eindpunt van hun search op 12 november 2015 in de databases van Medline en Embase. Hieruit kwamen voor de huidige uitgangsvraag geen nieuwe studies naar voren van voldoende kwaliteit. De volgende selectiecriteria waren van toepassing:

  • De studie moet van voldoende kwaliteit zijn (systematische review, randomized controlled trial, case control of cohort studie).
  • De studie moet antwoord geven op de uitgangsvraag waarbij gekeken wordt naar de uitkomstmaat overlijden door SUDEP.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

De Cochrane review van Maguire (Maguire et al., 2016) includeerde een case-control studie (Langan et al., 2005) uit een voorselectie van 592 studies. Veel van deze onderzoeken kijken naar de effectiviteit in het detecteren van aanvallen (zie module 'Aanvalsdetectie'), maar hebben niet SUDEP als uitkomstmaat. Langan (Langan et al., 2005) vergeleek 154 patiënten tussen de 16 en 50 jaar waarbij SUDEP was vastgesteld met 616 controlepatiënten met epilepsie zonder SUDEP. Uit de studie bleek dat nachtelijk toezicht of andere voorzorgsmaatregelen (frequente nachtelijke controles of luisterapparatuur) SUDEP kan voorkómen (nachtelijk toezicht: OR 0.4, 95% CI: 0.2 – 0.8; andere voorzorgsmaatregelen: OR 0.1, 95% CI: 0.0 – 0.3). Voorts stelt de Cochrane review dat er verder onderzoek nodig is naar andere methoden ter preventie van SUDEP (waaronder aanvalsdetectie en medicamenteuze interventies).De aanvullende zoekstrategie leverde geen artikelen op die een antwoord geven op de uitgangsvraag en van voldoende kwaliteit zijn. De studie van Maguire (Maguire et al., 2016) is met drie niveaus verlaagd vanwege het design (observationele studie) en het risico op basis wat betreft de missende uitkomstdata betreffende de controlegroep. 

Conclusies

 

Zeer laag

Er zijn aanwijzingen dat voorzorgsmaatregelen zoals nachtelijk toezicht, frequente controles of luisterapparatuur SUDEP kan voorkomen bij patiënten met nachtelijke tonisch-clonische insulten.

(Maguire et al., 2016