Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Welke adviezen en begeleiding hoort de neuroloog en/of de kinderarts te geven aan mensen met epilepsie?  


Inleiding


Lees meer

De begeleiding van mensen met epilepsie wordt bepaald door verschillende factoren. Als de diagnose recent is gesteld zijn er andere vragen dan wanneer epilepsie een chronische aandoening is geworden. Bovendien kunnen de vragen per levensfase andere accenten hebben.

Door de opkomst van verschillende informatievoorzieningen en door taakdifferentiatie, heeft de neuroloog niet meer de grootste rol in voorlichting en begeleiding. Taakdifferentiatie is in de epilepsiezorg mogelijk later op gang gekomen dan bij andere chronische aandoeningen. Toch speelt het een belangrijke rol in de zorg, vooral in voorlichtende zin en bij het in kaart brengen van de mantelzorg.

Aanbevelingen

Voor deze module zijn geen specifieke aanbevelingen geformuleerd. De werkgroep is van mening dat de begeleiding van de epilepsiepatiënt sterk afhankelijk is van de individu. Onderstaande tekst is daarom bedoeld als basis voor de neuroloog of kinderarts. Hiermee kunnen zijzelf een afweging maken over welke vorm van begeleiding relevant en gepast is voor een patiënt. Daarnaast wordt aanbevolen om patiënten  te wijzen op het bestaan van het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN, vereniging van epilepsiepatiënten). Beide organisaties geven veel voorlichtingsmateriaal uit voor mensen met epilepsie en beschikken over een telefoonlijn. De EVN heeft afdelingen met aandacht voor bijzondere doelgroepen van epilepsiepatiënten. Aanbevelingen over de organisatie van epilepsiezorg zijn opgenomen in > Organisatie van zorg