Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Is er een rol voor profylactische behandeling met anti-epileptica bij patiënten met hersentumoren in het algemeen en specifiek peri-operatief?


Inleiding


Lees meer

In de ideale situatie kunnen patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van epilepsie profylactisch behandeld worden met anti-epileptica zodat zij geen epileptische aanvallen krijgen. De vraag is of er anti-epileptica bestaan die het ontwikkelen van epilepsie tegen kunnen gaan. Daarnaast is het de vraag of nadelen van profylactische behandeling, dat wil zeggen de bijwerkingen van anti-epileptica en interacties met comedicatie, opwegen tegen de eventuele profylactische werking.

Aanbevelingen

Gebruik geen anti-epileptica als profylaxe bij volwassen patiënten met een hersentumor vanwege onvoldoende bewijs voor effectiviteit.

Gebruik geen anti-epileptica als profylaxe bij kinderen met een hersentumor vanwege onvoldoende bewijs voor effectiviteit.