Vastgesteld: 08 juni 2017

Uitgangsvraag

Moet een patiënt met een beroerte en een laat symptomatische aanval (later dan één week na de beroerte) worden behandeld met anti-epileptica?


Inleiding


Lees meer

Wanneer zich een laat symptomatische aanval (later dan één week na de beroerte) voordoet bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, is de kans op het ontwikkelen van epilepsie 47-93% (Hesdorffer et al., 2009). Het is de vraag op welk moment moet worden gestart met behandeling met anti-epileptica.

Aanbevelingen

Weeg na een laat symptomatische aanval samen met de patiënt de voor- en nadelen van behandeling met een anti-epilepticum af, waarbij het hoge recidiefrisico besproken wordt.