Overwegingen

De beschikbare studies over het gebruik van anti-epileptica bij patiënten met een intracerebrale bloeding geven tegenstrijdige resultaten. Er zijn verschillende anti-epileptica gebruikt als profylactische medicatie. Het is mogelijk dat de positieve resultaten van het profylactisch gebruik van het ene anti-epilepticum teniet worden gedaan door de nadelige effecten van een ander anti-epilepticum. Vooralsnog is de werkgroep van mening dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van profylactische anti-epileptica bij een intracerebrale bloeding of subarachnoïdale bloeding. Gezien de potentiële schadelijke effecten van het profylactisch gebruik van anti-epileptica in de acute fase na een intracerebrale bloeding en subarachnoïdale bloeding moet hiervan worden afgezien.

Er zijn geen studies gevonden die het gebruik van anti-epileptica bij een herseninfarct ondersteunen. Derhalve wordt het gebruik hiervan ontraden.