Vastgesteld: 09 juli 2015

Uitgangsvraag

Is er een rol voor profylactische behandeling met anti-epileptica bij patiënten met een beroerte?


Inleiding


Lees meer

In de ideale situatie worden patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van epilepsie profylactisch behandeld zodat zij geen epileptische aanvallen krijgen. De vraag is of er anti-epileptica bestaan die het ontwikkelen van epilepsie tegen kunnen gaan. Daarnaast is het de vraag of nadelen van profylactische behandeling, zoals bijwerkingen en nadelige effecten op het herstel na de beroerte, opwegen tegen de eventuele profylactische werking.

Aanbevelingen

Profylactisch behandelen met anti-epileptica bij patiënten met een herseninfarct, intracerebrale bloeding of subarachnoïdale bloeding wordt ontraden.