Vastgesteld: 15 november 2013

Inleiding

Het Panayiotopoulos syndroom is een relatief frequent optredende vorm van epilepsie. Ongeveer zes procent van de kinderen met epilepsie tussen één en vijftien jaar heeft deze vorm van epilepsie. De piek van de debuutleeftijd ligt tussen de drie en de zes jaar, maar de spreiding is groot. Het merendeel van de aanvallen treedt op in slaap of bij het ontwaken. Kinderen voelen de aanvallen aankomen als misselijkheid, braakneiging of ziek voelen als de aanval in waak optreedt. Meest voorkomende verschijnselen van de aanval zijn een gedaald bewustzijn, braken en dwangstand van hoofd of ogen. Vele andere autonome verschijnselen kunnen optreden. De aanvallen duren lang. Ongeveer de helft van de aanvallen duurt onbehandeld langer dan dertig minuten.

De uitgangsvraag die in deze module behandeld wordt, is welke (medicamenteuze) behandeling geïndiceerd is bij kinderen met een Panayiotopoulos syndroom. Deze uitgangsvraag is opgesplitst in de deelvragen: