Vastgesteld: 11 juni 2018

Inleiding

Rolandische epilepsie of benigne kinderepilepsie met centrotemporale pieken kenmerkt zich door het voorkomen van partieel eenvoudige en vaak ook secundair gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen. De aanvallen beginnen veelal met toegenomen speekselvloed, het maken van gorgelende geluiden, veranderd gevoel van de tong of clonieën van de mond en/of kaak. De prognose van de aanvallen is goed (Bouma et al., 1997). Ook als er sprake is van afwijkende bevindingen bij neurologisch onderzoek of afwijkende bevindingen bij beeldvorming, is de prognose van de aanvallen goed (Gelisse et al., 2003).

De uitgangsvraag die in deze module behandeld wordt, is welke (medicamenteuze) behandeling geïndiceerd is bij kinderen met een Rolandische epilepsie. Deze uitgangsvraag is opgesplitst in de volgende deelvragen: