Overwegingen

In een eventuele afweging over continueren of afbouwen van de medicatie moet de leeftijd van de patiënt, de bijwerkingen van de medicatie, risico’s van een recidiefaanval en de eventuele gevolgen van een recidiefaanval voor bijvoorbeeld het rijbewijs worden meegenomen.