Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Is bij patiënten met de diagnose juveniele myoclonus epilepsie levenslange behandeling geïndiceerd?


Aanbeveling

Overweeg bij patiënten met een juveniele myoclonus epilepsie de medicatie op termijn af te bouwen en te staken. Informeer hierbij uw patiënt ten aanzien van de hoge recidiefkans en consequenties van een recidiefaanval ten aanzien van rijbewijs, morbiditeit en dergelijke.