Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn alternatieve medicamenteuze behandelingen bij juveniele myoclonus epilepsie als het eerste medicament geen of onvoldoende effect heeft?


Aanbeveling

Voeg levetiracetam toe aan de behandeling met valproaat bij jongens of het andere gekozen eerste keus medicament bij meisjes met een juveniele myoclonus epilepsie, als behandeling met alleen valproaat onvoldoende effect heeft.

Voeg lamotrigine of clobazam toe aan de behandeling met valproaat bij jongens of het andere gekozen eerste keus medicament bij meisjes met een juveniele myoclonus epilepsie, als behandeling met valproaat  c.q. het andere medicijn en aanvullend levetiracetam niet wordt verdragen of onvoldoende effectief blijkt te zijn. Gebruik het langzame opbouwschema zoals vermeld in het Farmacotherapeutisch Kompas als er wordt gekozen voor het toevoegen van lamotrigine.