Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Wat is de eerste keus medicatie voor patiënten met juveniele myoclonus epilepsie?


Aanbeveling

Behandel jongens met een juveniele myoclonus epilepsie in principe met een lage dosis valproaat, tenzij dit vanwege de bijwerkingen niet gewenst is.

Behandel meisjes met een juveniele myoclonus epilepsie bij voorkeur met een ander medicament dan valproaat vanwege eventuele teratogene bijwerkingen bij continueren van de valproaat tijdens de zwangerschap.

Kies voor behandeling met lamotrigine, levetiracetam of topiramaat als bij de behandeling van patiënten met een juveniele myoclonus epilepsie valproaat geen optie is of niet wordt verdragen. Wees er daarbij van bewust dat lamotrigine de frequentie van myoclonieën kan verergeren.

Kies in de behandeling van patiënten met een juveniele myoclonus epilepsie niet voor carbamazepine of oxcarbazepine: hierbij kunnen myoclonieën en/of absences toenemen.

Kies in de behandeling van patiënten met een juveniele myoclonus epilepsie niet voor fenytoïne, gabapentine, pregabaline, tiagabine of vigabatrin.