Overwegingen

De werkgroep is van mening dat in de keuze voor medicatie bij de behandeling van absences bij kinderen met een absence epilepsie van de kinderleeftijd, zowel aanvalsvrijheid als het optreden van bijwerkingen in de afweging moeten worden meegenomen. Bij de vraag of de dosering van de anti-epileptica moet worden opgehoogd als het EEG nog absences laat zien, moet dit in de afweging worden meegenomen. Het is in de praktijk gebruikelijk om medicatie op te hogen als het EEG nog ontladingen laat zien. Ook het merendeel van de studies hanteren een schoon EEG als het te bereiken resultaat. Maar bij de afweging of de dosering van het anti-epilepticum moet worden opgehoogd, moeten de bijwerkingen van de ophoging in deze afweging worden meegenomen. De werkgroep acht het aannemelijk dat EEG-ontladingen die langer dan drie seconden duren, tot cognitieve verschijnselen leiden en dat deze derhalve bij voorkeur behandeld moeten worden.