Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Moet bij behandeling van absences klinische of anamnestische aanvalsvrijheid worden nagestreefd of moet er behandeld worden tot het EEG “schoon” is?


Aanbeveling

Overweeg het verhogen van de medicatie als een kind met een absence epilepsie van de kinderleeftijd anamnestisch aanvalsvrij is, maar bij hyperventilatie absences vertoont. Neem de bijwerkingen mee in de overweging.

Overweeg een EEG als een kind met een absence epilepsie van de kinderleeftijd anamnestisch aanvalsvrij is en bij hyperventilatie geen absences vertoont. Overweeg ophoging van de medicatie bij EEG-ontladingen die langer dan drie seconden duren en als de bijwerkingen dit toelaten.