Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Wat zijn alternatieve medicamenteuze behandelingen bij kinderen met absence epilepsie als het eerste medicament geen of onvoldoende effect heeft?


Aanbeveling

Overweeg behandeling met de combinatietherapie ethosuximide en valproaat of lamotrigine en valproaat als zowel ethosuximide- als valproaatmonotherapie ineffectief blijken.

Gebruik in het geval van toevoegen van lamotrigine aan behandeling met valproaat het langzame opbouwschema, zoals vermeld in het Farmacotherapeutisch Kompas en door de fabrikant.

Kies niet voor carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, vigabatrin, tiagabine, pregabaline of gabapentine in de behandeling van kinderen met een absence epilepsie van de kinderleeftijd, omdat bij deze middelen een toename van de absences wordt gezien.