Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Wat is de eerste keus medicatie bij kinderen met absence epilepsie?


Aanbeveling

Gebruik bij voorkeur ethosuximide bij de behandeling van kinderen met een absence epilepsie van de kinderleeftijd. Gebruik valproaat als er een verhoogde kans is op het ontwikkelen van gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen.

Gebruik valproaat als behandeling met ethosuximide niet verdragen wordt.

Overweeg behandeling met lamotrigine monotherapie als zowel ethosuximide als valproaat monotherapie niet worden verdragen.

Kies niet voor carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, vigabatrin, tiagabine, gabapentine en pregabaline in de behandeling van kinderen met een absence epilepsie van de kinderleeftijd.