Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Wat zijn indicaties voor het monitoren van klinisch-chemische en hematologische parameters?


Aanbevelingen

Voer geen routinematige controle van klinisch-chemische en hematologische parameters uit.

Wees alert op symptomen of klachten bij de patiënt die kunnen wijzen op een ernstige bijwerking en vraag de patiënt hier ook alert op te zijn.