Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Is er verschil in effectiviteit en bijwerkingen tussen generieke middelen en specialités?


Inleiding


Lees meer

Wanneer een middel uit patent gaat, verschijnen er meestal generieke preparaten op de markt. In theorie zouden ze even goed moeten werken maar patiënten rapporteren vaak problemen: meer aanvallen of meer bijwerkingen. Randomized controlled trials (RCTs) zijn zeldzaam. Wel worden studies gerapporteerd uit verzekeringsdatabases waaruit blijkt dat switchen tot hogere uitgaven aan gezondheidszorg leidt omdat er meer aanvallen optreden.  

Aanbevelingen

Overweeg het voorschrijven van een generiek middel bij de start van een nieuw anti-epilepticum (initiële monotherapie, omschakelen naar alternatieve monotherapie, of start van add-on therapie).

Verander in principe niet van specialité naar generiek bij patiënten die aanvalsvrij zijn bij gebruik van een specialité. Indien de apotheek kan garanderen dat steeds hetzelfde generieke middel kan worden geleverd, neemt men met één keer wisselen naar een generiek middel een verantwoord risico.

Verander niet van fabrikant bij gebruik van een generiek middel.

Vermeld op het recept dat er een medische noodzaak is voor het niet substitueren van het specialité wanneer substitutie niet wenselijk is.