Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Wanneer wordt gekozen voor monotherapie en wanneer voor combinatietherapie?


Inleiding


Lees meer

Er bestaan verschillende soorten anti-epileptica, met verschillende werkingsmechanismen. De vraag is wanneer gekozen wordt voor monotherapie (één middel) en wanneer voor combinatietherapie (meerdere middelen tegelijk).

Aanbevelingen

Geef de voorkeur aan monotherapie bij de start van de medicamenteuze behandeling van epilepsie.

Voeg een tweede anti-epilepticum toe, ingeslopen tot een adequate of maximaal verdraagbare dosis, wanneer een eerste anti-epilepticum faalt vanwege bijwerkingen of onvoldoende aanvalscontrole. Wanneer het tweede anti-epilepticum effectief is, dient het eerste anti-epilepticum te worden uitgeslopen. Wanneer het tweede anti-epilepticum tijdens de insluipfase ook faalt, wordt in principe óf het eerste óf het tweede anti-epilepticum uitgeslopen afhankelijk van relatieve effectiviteit, bijwerkingen en verdraagbaarheid, voordat een volgend anti-epilepticum wordt gestart.