Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wanneer wordt gestart met een anti-epilepticum?


Inleiding


Lees meer

Bij de keuze al dan niet te starten met anti-epileptica moet een afweging plaatsvinden tussen de kans op het optreden van een volgende aanval en de mogelijke nadelen van medicamenteuze behandeling.

Aanbevelingen

Maak de keuze wel of niet starten met een anti-epilepticum in overleg met de patiënt, zijn of haar familie of verzorgers, waarbij alle voor- en nadelen van wel of niet starten met een anti-epilepticum dienen te worden besproken. Neem daarbij het type epilepsie, de ernst en frequentie van de aanvallen, de prognose, het leefpatroon van de patiënt en de voor- en nadelen van medicamenteuze behandeling mee bij uw overwegingen.

Geef na een eerste epileptische aanval de voorkeur aan afwachtend beleid, maar overweeg starten met anti-epileptica wanneer de kans op een volgende aanval erg groot is, zoals bij een aanval door een structurele hersenafwijking, wanneer het EEG duidelijk epileptiforme afwijkingen laat zien of wanneer het een nachtelijke aanval is geweest. De EEG-afwijkingen moeten dan wel passen bij het vooronderstelde type epilepsie/epileptische aanval. Wel of niet starten is nooit een automatisme, bijvoorbeeld bij kinderen met een Rolandische epilepsie zal vaak een afwachtend beleid worden gevoerd.