Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Bij welke patiënten met epileptische aanvallen is het maken van een ECG nuttig?


Inleiding


Lees meer

Cardiologisch onderzoek bij patiënten met (verdenking op) epilepsie heeft twee doelen. In eerste instantie gaat het om de differentiaaldiagnostiek of aanvullende diagnostiek in het kader van de diagnosestelling. In tweede instantie gaat het om aanvullende informatie in het kader van de behandelstrategie. Alleen het cardiologisch onderzoek in het kader van de diagnose wordt hier besproken.

Aanbevelingen

Overweeg bij wegrakingen een ECG te maken.

Bij aanvallen zonder bewustzijnsverlies is het maken van een ECG niet noodzakelijk.