Overwegingen

De landelijke werkgroep richtlijn ‘Epilepsie’ van de Nederlandse vereniging voor neurologie (NVN) heeft besloten de nieuwe classificaties voor Nederland over te nemen. De terminologie voor de classificatie werd vertaald in het Nederlands.  Met deze nieuwe classificaties komen bepaalde termen uit de voorgaande classificaties te vervallen. Het doel van de nieuwe classificaties is om een meer transparante terminologie te presenteren voor klinische toepassing.