Nieuwe literatuur

Een keer per jaar wordt per uitgangsvraag een literatuursearch verricht. Als deze search relevante informatie oplevert dan wordt de betreffende studie onder de tab ‘Nieuwe literatuur’ geplaatst. Daarnaast worden vooruitlopend op deze jaarlijkse search incidenteel studies gevonden die eveneens van invloed kunnen zijn op de actualisatie van de richtlijn. Ook deze studies worden onder de tab ‘Nieuwe literatuur’ geplaatst. De werkgroep bespreekt alle nieuwe literatuur en vervolgens wordt besloten welke literatuur verwerkt wordt in de richtlijn en welke publicaties daarnaast in aanmerking komen voor verwerking in een evidence tabel. Op deze pagina kunt u zien of er nieuwe literatuur beschikbaar is.

Search januari 2019

van der Lende, M., et al.(2018). Nocturnal supervision and SUDEP risk at different epilepsy care settings. Neurology, 91(16), e1508-e1518. DOI: 10.1212/wnl.0000000000006356

Sveinsson, O., et al.(2018). Circumstances of SUDEP: A nationwide population-based case series. Epilepsia, 59(5), 1074-1082. DOI: 10.1111/epi.14079.