Zoekstrategie


Lees meer

Over de optimale begeleiding van epilepsiepatiënten is weinig wetenschappelijke onderbouwing aanwezig. Er zijn immers grote internationale verschillen in de organisatie van epilepsiezorg en in de problematiek (bijvoorbeeld door stigmatisering). Voor deze module is daarom geen systematisch literatuuronderzoek verricht. Deze module is geschreven vanuit het perspectief van de algemeen neuroloog en/of de kinderarts.