Vastgesteld: 18 april 2019

Uitgangsvraag

Welke patiënten komen in aanmerking voor behandeling met diepe hersenstimulatie (DBS)?


Inleiding


Lees meer

Diepe hersenstimulatie is een niet-medicamenteuze behandeling van epilepsie waarbij een elektrode in specifieke hersengebieden wordt ingebracht. De elektrode wordt verbonden met een pulsgenerator die subcutaan wordt geplaatst (meestal onder het sleutelbeen). De pulsgenerator geeft continu elektrische pulsen af, die via de elektrode de hersenactiviteit beïnvloedt. De stimulatieparameters worden telemetrisch ingesteld. In principe is de ingreep reversibel.

Er zijn verschillende hersengebieden die gestimuleerd kunnen worden zowel intracerebraal (anterieure nucleus thalamicus, centromediane thalamus, hippocampus) als corticaal (neocortex, cerebellair). In Nederland wordt uitsluitend de stimulatie van de anterieure  nucleus thalamicus toegepast.

Om de vraag te beantwoorden wanneer diepe hersenstimulatie, of meer specifiek, nucleus thalamicus anterior, geïndiceerd is, is in de literatuur gezocht naar studies naar het effect van diepe hersenstimulatie op de aanvalsfrequentie. Als er een gunstig effect aangetoond wordt, kan uit de inclusiecriteria voor deze studies worden afgeleid welke patiënten in aanmerking komen voor diepe hersenstimulatie.

Aanbevelingen

Overweeg diepe hersenstimulatie (anterieure nucleus thalamicus) bij patiënten (kinderen en volwassenen) met therapieresistente epilepsie, bij wie epilepsiechirurgie geen optie is. Daarbij moet rekening gehouden worden met de kans op complicaties en bijwerkingen.  

De belangrijkste bijwerkingen ten gevolge van stimulatie zijn depressie en subjectief ervaren geheugenklachten.

De belangrijkste complicaties van de implantatie zijn asymptomatische bloedingen, infecties, pijn ter hoogte van de stimulator en verkeerde elektrodepositie.

Houd bij MRI rekening met speciale voorzorgsmaatregelen, wanneer iemand met diepe hersenstimulatie wordt behandeld of is behandeld.

De indicatie voor diepe hersen stimulatie wordt vastgesteld in de vergadering van een van de landelijke werkgroepen epilepsie chirurgie.

Verwijs mensen bij wie diepe hersen stimulatie overwogen wordt, naar de gespecialiseerde epilepsiezorg.