Vastgesteld: 17 juni 2020

Wijzigingen t.o.v. 2017-2018

Onderstaande overzicht bevat de wijzigingen die aangebracht zijn in modules van de vastgestelde richtlijn ‘Epilepsie’ ten opzichte van de vorige versies uit 2013, 2015, 2016-2017 en 2017-2018. Dit heeft geresulteerd in de huidige geactualiseerde en geautoriseerde Richtlijn ‘Epilepsie’ (vastgesteld 18 april 2019).

In roze staan de modules die ter commentaar en autorisatie zijn voorgelegd.

Wijzigingentabel

Module

Wijziging(en)

Elektrofysiologisch onderzoek

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: De Tiège (2017).

·          In de overwegingen opgenomen: Chochoi (2017); Lamberink (2017); Sofat (2016); Tang (2017); Wyman (2017).

Immunologie

·          Module is geheel vernieuwd.

Anti-epileptica/welk anti-epilepticum/focaal begin

·          In de ‘Aanbevelingen’ toegevoegd: contra-indicatie valproaat.

·          In de ‘Onderbouwing bij ‘Samenvatting van de literatuur’ en in de ‘Overwegingen’ opgenomen: Baulac (2017); Brigo (2016); Hu (2017); Nevitt (2017); Nishida (2017); Nolan (2016); Zhao (2017)

Anti-epileptica/welk anti-epilepticum/gegeneraliseerd begin

·          De ‘Aanbevelingen’ zijn anders geformuleerd, inhoudelijk gelijk gebleven. In de ‘Aanbevelingen’ toegevoegd: contra-indicatie valproaat.

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is de tekst herordend en toegevoegd is: Colleran (2017)

Anti-epileptica/wanneer staken?

·          In de ‘Onderbouwing’ bij Samenvatting van de literatuur)’ is opgenomen Tan&Xiao (2017) en Lamberink (2017). De laatste ook in de ‘Overwegingen’.

Anti-epileptica/belangrijkste algemene anti-epileptica

·          Naam is veranderd in ‘Algemene anti-epileptica’

·          Brivaracetam is toegevoegd. Paar tekstwijzigingen.

Status Epilepticus bij volwassenen/schema

·          Schema ‘Behandeling generaliseerde convulsieve status epilepticus volwassenen’ is geheel herzien. 

Status Epilepticus bij volwassenen/initiële behandeling

·          Opgenomen in de ‘Onderbouwing’ bij  ‘Samenvatting van de literatuur’ artikelen van Su (2016), Gujjar (2017).

·          In de ‘Overwegingen’: Misra (2017). Legriel (2016).

Status Epilepticus bij volwassenen/refractaire status

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen Prabhakar (2017).

Status Epilepticus bij volwassenen/flowchart volwassenen

·          Flowchart ‘Behandeling generaliseerde convulsieve status epilepticus volwassenen’ is geheel herzien. 

Bewaking bij anti-epilepticagebruik/Osteoporose

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: Simm (2017).

Epilepsiechirurgie

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: Dwivedi (2017).

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Moura (2016), Edelvik (2017) en Krucoff (2017).

·          In de Aanbevelingen is de postoperatieve nazorg geherformuleerd.

Neurostimulatie/NVS

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Ryvlin (2017), Granblichler (2017).

Neurostimulatie/DBS

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Sprengers (2017).

·          Idem in de ‘Overwegingen’.

Ketogeen dieet

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Zare (2017).

·          In de ‘Overwegingen ‘bij ‘economische evaluaties’ opgenomen: Wijnen (2017).

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Basu (2005), Brigo (2017), Huang (2009).

Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica/Absence epilepsie/tweede keus

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Cnaan (2017), Glauser (2013).

Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica/Juveniele Myoclonus Epilepsie/Eerste keus medicatie

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Liu (2017).

Verstandelijke beperking/behandeling

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Shankar (2017), Sourbron (2017), Copeland (2017).

Beroerte/acuut symptomatische aanval:

·          In de inleiding is Wang (2016) opgenomen.

Psychogene niet-epileptische aanvallen

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Myers (2017), Tolchin (2018)

Begeleiding

·          In de ‘Overwegingen’ aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.

Aanvalsdetectie

·          Geheel nieuwe module

SUDEP

·          Geheel nieuwe module 

 

 

Lacunes in kennis

·          Kennishiaat geformuleerd over anti-epilepticagebruik bij hersentumor.