Vastgesteld: 17 juni 2020

Nieuwe uitgangsvragen

Zoals vermeld heeft de werkgroep de onderwerpen uit de vorige richtlijn Epilepsie als basis genomen voor deze update, aangevuld met een beperkt aantal nieuwe uitgangsvragen. Als gebruikers van de richtlijn een belangrijk onderwerp missen, kunnen zij een suggestie voor een nieuwe uitgangsvraag (met motivatie) aanleveren bij de werkgroep. De werkgroep zal jaarlijks de ontvangen suggesties bespreken en besluiten welke vragen opgenomen worden in de richtlijn. De reacties die vóór 1 augustus worden toegestuurd, worden besproken in de plenaire vergadering in september van dat jaar.

Formulier voor nieuwe uitgangsvraag