Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn de bijzondere aspecten in het proces van diagnostiek bij patiënten met een verstandelijke beperking en epilepsie?


Aanbevelingen

Streef naar multidisciplinaire samenwerking tussen een neuroloog en een arts voor verstandelijk gehandicapten (http://nvavg.nl/) bij de diagnostiek van epilepsie bij patiënten met een verstandelijke beperking.

Overweeg verwijzing naar gespecialiseerde zorg bij transitie van kinderarts/kinderneuroloog naar volwassenzorg bij patiënten met epilepsie en een verstandelijke beperking

Volg de aanbeveling volgens het standaard diagnostisch proces (zoals beschreven in deze richtlijn) vooral ook bij verstandelijk beperkten. Neem hierbij speciale maatregelen om problemen door gebrekkige medewerking van patiënten en andere praktische problemen, waar mogelijk te omzeilen en op te vangen.