Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn de bijzondere aspecten van de behandeling van epilepsie bij oudere patiënten?


Aanbevelingen

Houd bij de behandeling van oudere patiënten rekening met verhoogde gevoeligheid voor bijwerkingen, eventuele comorbiditeit en polytherapie door:

  • initieel een lagere dosis anti-epileptica voor te schrijven en de medicatie langzamer op te bouwen; 
  • extra alert te zijn op (cognitieve) bijwerkingen bij een eventuele verhoging van de dosis;
  • de voorkeur te geven aan lamotrigine en levetiracetam;
  • als tweede keus voorkeur te geven aan (in alfabetische volgorde): gabapentine, lacosamide, pregabaline en valproaat).
Voorzie ouderen van schriftelijke informatie over epilepsie bij ouderen, zoals de brochure van het Epilepsiefonds ‘Epilepsie op latere leeftijd’.

Zorg voor een goede follow-up van de epilepsie door een deskundige (neuroloog).